Zvezdana sTRings je preplet dveh prazvokov, zvoka vokala in zvoka arhaičnih strun. Harfa, prastar instrument, razkriva nešteto kompleksnih možnosti izražanja in najrazličnejših zvočnih barv in dinamičnih razsežnosti. Harfa kot spremljava, kot solistični instrument, kot impresionistično barvanje, onomatopoija ali pa kar kot tolkalo. Pogovor s harfo črpa iz vokalno-harfističnih aranžmajev, kot so trubadurske pesmi ter stari keltski, škotski in irski napevi, harmonske spremljave ob petju, poseže pa tudi po manj tipičnih tehnikah igranja, da doseže zanimive dimenzije zvoka, kot je igranje z ventilatorjem, trzanjem, pobrenkavanjem in drugimi oblikami tehnike.

 

 

Zvezdana sTRings

 

Zvezdana sTRings is a blend of two primordial sounds – the voice and the sound of archaic strings. The harp, an ancient instrument, offers countless ways of expression and a plethora of sound colors and dynamic ranges. The harp can be used for accompaniment, as a solo instrument, for impressionist coloring, onomatopoeia or even as a percussion instrument. This talk with the harp draws from arrangements for voice and harp like troubadour songs and old Celtic, Scottish and Irish tunes, and harmonic accompaniment to singing, while also searching for new dimensions of sound by incorporating less typical playing techniques like strumming the strings or using a fan.

Zvezdana sTRings/
 
Zvezdana sTRings/