top of page

Meso ali razodetje

Lutkovna predstava za mladino in odrasle.

Torek, 8. november 2011

Nagrada za najboljšo uprizoritev – Grand Prix

Predstava Lutkovnega gledališča Maribor je v letu 2011 prejela nagrado za najboljšo uprizoritev – Grand Prix na 6. bienalu Ustanove lutkovnih ustvarjalcev Slovenije

Avtor: Jernej Lorenci po motivih svetega Avguština, Svetega pisma in Nebojše Pop Tasića

Režiser: Jernej Lorenci
Avtor lutk: Gregor Lorenci
Scenograf: Branko Hojnik
Kostumografka: Belinda Radulović
Avtor glasbe: Branko Rožman
Lektorica: Metka Damjan
Mojster luči: Jason M. Smith
Tonski mojster: Mitja Pastirk
Izdelovalca lutk: Gregor Lorenci in Neva Vrba
Izdelovalca scenskih elementov: Branko Caserman in Zoran Kramar
Fotograf: Boštjan Lah
Oblikovalec publikacij: Urban Breznik

Igralci: Aja Kobe, Zvezdana Novaković, Elena Volpi, Andrej Vršič in Anže Zevnik

Obrazložitev strokovne žirije
Uprizoritev Meso ali Razodetje s sodobnimi uprizoritvenimi sredstvi in povsem netradicionalno nagovarja odrasle gledalce k preiskovanju lastne eksistence in nujnosti izpovedi v krizni situaciji – v trenutku pred smrtjo. Ta postmodernistična predstava s citati iz razvoja evropske civilizacije, vse od Svetega pisma in Izpovedi svetega Auguština do predstave Apocalypsis cum figuris Jerzyja Grotowskega, ustvarja izrazito avtonomen, grotesken svet na pregibu med kolektivnim in subjektivnim nezavednim. Prav tu odkriva nove uprizoritvene možnosti in jih uresničuje v interakciji med igralcem, lutko in objektom. Oscilacija med ekspresivnostjo igre na eni strani in poudarjeno muzikalnostjo in ritmom na drugi strani ustvarja odrski svet, ki gledalcem ne vsiljuje jasnih odgovorov, temveč ponuja vprašanja, ki spodbujajo njihovo dojemljivost in zaznavo – ne samo na racionalnem nivoju, temveč tudi emocionalnem in podzavestnem, kakor tudi na ravni nezavednega.

bottom of page