NATIONAL OPERA AND BALLET LJUBLJANA / Opera in balet Ljubljana

SLOVENIAN NATIONAL THEATRE OF LJUBLJANA / SNG Ljubljana

SLOVENIAN NATIONAL THEATRE MARIBOR / SNG Maribor

SLOVENIAN NATIONAL THEATRE NOVA GORICA / SNG Nova Gorica

PREŠEREN THEATRE IN KRANJ / Prešernovo gledališče Kranj

SLOVENIAN THEATRE IN TRIESTE / Stalno Slovensko gledališče v Trstu

PUPPET THEATRE LJUBLJANA / Lutkovno gledališče Ljubljana

PUPPET THEATRE MARIBOR / Lutkovno gledališče Maribor

AEIOU & DANCE THEATRE LJUBLJANA / AEIOU & PTL

THE HOUSE OF CHILDREN AND ART / Hiša otrok in umetnosti

MINI TEATER & SVETLANA MAKAROVIČ

LAIBACH

CARMINA SLOVENICA