SLOVENA Voices/ 

 

Zvezdana Novaković je tokrat v projektu Slovena Voices (Slovena glasovi) povabila izjemne ljudske pevke, ki prihajajo iz različnih regij Bolgarije: Dobrdža, Rodopi in severna Bolgarija. Vse pevke so članice nacionalnega ansambla Filip Kutev, nastopajo pa tudi kot solistke.

    Slovena vas bo popeljala nazaj v stari, davni, antični čas. Pojejo v specifični tehniki odprtih glasov, ki resonira in je bogata v ornamentih in drugih specifikah različnih slovanskih regij. Včasih njihovi glasovi postanejo tradicionalni instrumenti, kot so gadulka ali gaida. Sodobna klasična kompozicija in jazz harmonija, improvizirana v kombinaciji z zvokom tradicije, starodavno sreča moderno, pesmi slovanskih in balkanskih narodov – to je esenca zasedbe Slovena Voices: odprti glasovi, pristnost, trenutek brez omejitev ali meja.

 

Avtor projekta, kompozicije, vokal, harfa: Zvezdana Novaković (SLO)

Gostujoči vokali:                                            Darina Zlatkova (BGR)

                                                                         Ivelina Dimova Ivanova (BGR)

                                                                         Tanja Prvanova (BGR)

 

 

DARINA ZLATKOVA, rojena v Zlatogradu, je rodopska pevka. Folklorna glasba in petje sta bili že v njeni družini, od malega pa se je udejstvovala na tako imenovanih saborih oz. folklornih festivalih, kot sta Koprivštica in Rožen. Sedaj je kot folklorna pevka zaposlena v prestižnem ansamblu Filip Kutev in drugih komornih sestavih, kot je Kvartet Judith.

 

IVELINA DIMOVA IVANOVA je pevka iz regije Dobrudža in je umetnica z zelo bogato glasbeno preteklostjo. Že kot majhna deklica je pokazala svoj talent in ljubezen do ljudske glasbe ter nastopila na mnogih tekmovanjih, festivalih in ljudskih srečanjih. Svoje znanje je nadgradila v srednji šoli in na akademiji za glasbo, smer folklorno petje. Sedaj zelo aktivno deluje kot solistka na nacionalnem radiu in televiziji, zborovodja in pevka v različnih skupinah, kot sta Kvartet Judith in skupina Gladiatori. Letos je izšla tudi njena prva glasbena plošča z naslovim Glas ot Dobrudža.

 

TANJA PRVANOVA je pevka iz severne Bolgarije, rojena v mestu Pleven. Končala je srednjo šolo za folklorno petje Ljubomir Pilkov in nadaljevala študij petja na Akademiji za glasbo v Plovdivu (AMTII). Zaposlena je bila kot folklorna pevka v ansamblu Trakija, sedaj pa je članica ansambla Filip Kutev. Za seboj ima bogato koncertiranje v različnih folklornih zasedbah, kot so trio Večernica in kvartet Denica.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Experiencing SLOVENA Voices is more than just listening to music – in this vocal blend of pure, authentic sound, you feel deep inside of your soul the intense encounter of two traditions. The power of Slovena Voices, these four singers, will invite you to follow them back into ancient times when the traditional music of both Bulgaria and Slovenia were born. Sometimes their voices become traditional instruments, like gadulka or gaida, until the dreamy sound of a harp joins the voices to accompany the traditional Bulgarian music and open another world of sound.

Modern jazz harmonies improvised in a blend with the sound of tradition, ancient meets modern, Bulgaria meets Slovenia – this is what Slovena Voices is about: pure open voices in a moment outside time and free from limits and borders.

 

 

Artistic leader, vocals, harp and compositions: Zvezdana Novaković (SVN)

Vocals: Darina Zlatkova (BGR)

            Ivelina Dimova Ivanova (BGR)

            Tania Prvanova (BGR)

ZVEZDANA NOVAKOVIĆ, Slovenian singer, composer, performer and artistic leader of Slovena Voices. Zvezdana takes much interest in different cultures around the world. She has found her way of expression in a traditional form of singing of Slavic and Balkan countries, the throat vocal technique. In her project Slovena Voices, she works with folk singers from Slavic countries, singing folk songs and liturgy arranged in modern and jazz harmony. She is also strongly engaged in the National SNG Theaters in Ljubljana and Maribor, and the Puppet Theaters in Ljubljana and Maribor (LGL, LGM). Apart from the acting, singing and composing performances, she also works as a music instructor at different theaters. In 2011, she started studying the harp under the mentorship of Tina Žerdin, and now holds solo concerts and other international colaboration projects combining harp, voice and storytelling: Bosa (Brazil, Slovenia) The Voice of the Strings (Sweden, Slovenia), Vellamo & Faronika (Finland, Slovenia), and Slovenian projects: Zvezdana sTRings, The Iliad, Trubadurke, Posedkanje, Arhai and more.

DARINA ZLATKOVA,  Rodopian folk singer born in Zlatograd. Folk music and singing were in her family, since childhood she was attending competitions and festivals all around Bulgaria. Today she is working in Filip Kutev ensamble as a professional folk singer in the choir. She is the mamber of solo and independent projects like Quartet Judith and Irfan.

 

IVELINA DIMOVA IVANOVA folk singer from a region of Dobrudzha, with a rich folk musical background. Already as a young girl she showed her talent and dedication to traditional music and wish a big succes she attendet on different competitions and festivals, or folcloristic meetings round Bulgaria. She also finished Bachelor and Master of folk music and today she is a choir mamber of Filip Kutev ensamble. She is working on her solo career and redeled an album, called "Glas ot Dobrudzha" ( The voice of Dobrudzha) Also working as a guest singer on a national radio and TV, also leading her own choir and she is working in a different musical groups, like Quartet Judith and Gladiatorji.

 

TANJA PRVANOVA, a singer from North Bulgaira, born in Pleven. She finnished her folk educatuon on Academy for Music in Plovdiv ( AMTII). Today she is working in Filip Kutev ensamble as a professional folk singer in the choir. She is the mamber of solo and independent projects like Trio Vechernica and Quartet Denica.