Kritike

"Ti nisi človek. Ti si halucinacija!"

Svetlana Makarovič

"Pravi, da ji vse lepo pade z neba, a ji ne verjamemo v celoti, saj skoraj vse anekdote, iz katerih je sestavljeno njeno življenje, pričajo o trudu, iskanju, zasledovanju. Če kaj, bi lahko rekli, da izvrstno obvladuje umetnost iskanja in sprejemanja, ki je v   nasprotju s čakanjem, da lepo pride samo od sebe, precej redka in edinstvena veščina."

 Mladina, Katja Perat

Reviews
 
"You are not human, you are hallucination!" 
Svetlana Makarović 
"She says, everything falls from the sky for me, but we don't believe her completely, almost all the anecdotes from her life talk about effort, search, devotion. If anything, we could say that she is a master at the art of searching and acceptance, which is opposite of waiting that is comes from itself. That is pretty unique and rare art."
Mladina, Katja Perat